प्रीझरफिश (Preserfish) वापरून विका पौष्टिक मासे आणि कमवा अधिक पैसे!

fisheries,fish preservation,preser-fish; preservation,fish-spoilage,anti-microbial-agent,safe preservative,generate-income

Generate-more in-come-preserve-fish-longer

विका पौष्टिक मासे  उच्च पौष्टिक मूल्यांचे मासे विकून उपयुक्त नफा मिळवा!
सागरी मासेमारीतील हाताळणी, वापरला गेलेला बरफ आणि स्टोरेज येथले हवामान, अआरोग्यमय वातावरण, हे सगळे जिवाणूची वाढ वेगवान करतात!
जिवाणू वाढल्याने माशा आणि सागरी अन्नाची पोष्टीकता कमी होते, त्यातुन वाईट वास याय्ला शुरुवात होते व ते वापरासाठी अपात्र ठरतात.
प्रीझरफिश  (Preserfish) एकमेव उपाय – माशा आणि सीफुडच्या ताजेपणा दीर्धकाळ संरक्षित ठेऊन जास्त नफा मिळविण्या साठी!

sardine,preser-fish,preservative,fish-preservative

प्रीझरफिश (Preserfish)-  मासे ताझे ठेवण्या करिता!


प्रीझरफिश (Preserfish)- ताज्या आणि गोड्या पाण्यातील तसेज समुद्र्रीतले मासे ताझे ठेवण्या करिता!
चला, प्रीझरफिश वापरून मासान्या ताझे ठेवून, मासाची पौष्टीकता अखंड राखून, मासातील व बरफमधील सूक्ष्मजीवाना नष्ट करून भरपूर फायदा मिळवू.
preserfish-preservative-for-fish